+3804733 28328 dnz_21@ukr.net
Обрати сторінку

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Із метою покращення взаємодії і комунікації між педагогічними працівниками, здобувачами освіти, їхніми батьками, громадськістю розміщуємо логотип Державної служби якості освіти України (http://www.sqe.gov.ua

За закладом закріплена територія обслуговування  мікрорайону №53, а саме: вул.Кармелюка 74, 76, 80 ,82

Укомплектованість груп  проведена згідно з віком дітей, з урахуванням запитів батьків. Всі групи в дошкільному навчальному закладі №21 “Оленка” працюють в україномовному режимі.

Мова у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України.

Конституція ст.10 Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист, інших мов національних меншин України.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

КАДРОВИЙ СКЛАД

Дошкільний навчальний заклад №21 «Оленка» повністю укомплектований  педагогічними  кадрами, медичним  та обслуговуючим  персоналом.

Станом на лютий 2024 року в дошкільному навчальному закладі працює: педперсоналу – 22 особи, техперсоналу 17 осіб, медичний персонал – 1 особа

Освіта педпрацівників: вища – 10 осіб, середня-спеціальна – 12 осіб.

Кваліфікаційна категорія педпрацівників: вища категорія- 2 особи, І категорія – 1 особа, ІІ категорія – 3 особи, спеціалісти – 16 осіб.

Вакантні посади станом на лютий 2024 року: 1,75 ставки музичного керівника, 

0,125 ставки інструктора з фізкультури, 0,875 ствки герівника гуртка, 

1,0 ставки кастелянки, 0,5 ставки машиніста із прання білизни, 0,5 ставки слюсар-електромонтер,  2,0 ставки помічника вихователя, 1,0 ставки двірника.

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
№ 21 «ОЛЕНКА»
ОПАРИ ГАЛИНИ ІВАНІВНИ
ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад № 21 «Оленка» з 24.02.2022 року по 24.04.2023 року перебував на простої у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. З 24 квітня в закладі відновлено освітню діяльність у змішаній формі.
Дошкільний навчальний заклад № 21 «Оленка» здійснював свою роботу протягом 2022-2023 навчального року відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіти», нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради та статуту дошкільного навчального закладу.
З метою збереження життя та здоров’я дітей, завідувач планово та позапланово проводить з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання: комплексного розв’язання питань планування, організації та контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.
У дошкільному навчальному закладі в 2022-2023 навчальному році працювало 10 груп, в яких виховувалось 124 дитини.
До складу 10 груп входить:
– 2 ясельні групи (№ 8,№7);
– 1 ортопедична група (№3);
– 1 група з вадами зору (№10);
– 3 логопедичні (№6,№9,№5);
– 1 дошкільна група (№1)
– 2 інклюзивні групи (№4,2).
Керівник закладу постійно контролює виконання службових обов’язків педагогічними працівниками, обслуговуючим персоналом, спільно з комісією профкому.
Дошкільний навчальний заклад не повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 18 вихователів, 1 – асистент вихователя, 1 практичний психолог, 1 вчитель – дефектолог, 1 вчитель-логопед. Ваканції: 1 – інструктор з фізкультури, 2 музичних керівники, 1- асистент вихователя. Усього 24 педагогічних працівників та 20 – обслуговуючого персоналу.
Заклад не повністю абезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про нестабільність колективу у зв’язку з воєнним станом у країні його творчий потенціал.
Адміністрація здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників згідно з нормативно-правовими документами. Контролює проходження курсової перепідготовки, атестації, ведення атестаційних документів, їх зберігання, ознайомлює членів педагогічного колективу з нормативно-правовою базою, відповідно до якої проходить атестація.
В 2023 році успішно пройшли атестацію: Воскреса Ніна Іванівна, Ренгач Катерина Дмитрівна, Аністратенко Любов Григорівна на підтвердження раніше встановленого 11 тарифного розряду та Макаренко Вікторія Олександрівна підтвердження раніше встановленої вищої категорії.
Протягом 2022-2023 навчального року пройшли курсову перепідготовку 10 педагогів (Ярошик Л.М., Зайвенко Г.М., Кривіцька В.В., Воскреса Н.І., Євенко А.М., Ягода Ю.В., Артеменко О.М., Піскун В.І., Діденко С.П., Боженко Л.І.).
Методична робота з педагогічними кадрами носить діагностичний характер, базується на аналізі роботи при проведенні освітнього процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично (вересень-травень) за допомогою анкет, діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань.
В ДНЗ №21 «Оленка» методична робота була спрямована на:
• зростання педагогічної майстерності, впровадження кращого досвіду в освітній процес та сприяння якості дошкільної освіти;
• створення в ДНЗ професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища;
• вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
• пошук ефективних засобів удосконалення педагогічної майстерності;
• формування та розвиток творчої індивідуальності педагога;
• популяризація сучасних освітніх технологій;
• опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення авторських модифікацій, адаптованих до умов ДНЗ .
Педагогічний колектив закладу у 2022-2023 н.р. продовжив працювати над проблемою: «Формування гармонійного розвитку, світоглядних орієнтирів, духовно-моральних цінностей особистості та професійної компетентності педагога в умовах реформування освіти» та спрямував свої зусилля на реалізацію річних завдань:
– формування навичок основ безпеки під час воєнного стану,
– національно-патріотичне виховання дошкільників.
Скоординовує методичну роботу наказ «Про організацію методичної роботи» № 20/01-08 від 30.09.2022 року. В зв’язку з тим, що заклад перебував на простої з 24 лютого 2022 по 24 квітня 2023 року, більшість методичних заходів проводилася в дистанційному режимі, моніторинг засвоєння знань дітей не проводився. Взаємозв’язок з дітьми та батьками в період простою відбувався із використанням дистанційних форм навчання.
Структура методичної роботи в ДНЗ відповідає вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
Планування методичної роботи навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності.
Реалізація завдань Базового компоненту здійснюється виконанням освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Вихователі середніх та старших груп під час дистанційного навчання активно апробовували навчально-методичний комплект «Буду вправним першачком» (видавництво «Генеза»).
Крім постійно діючих проведено інші форми методичної роботи з педагогічними працівниками:
Майстер – клас «Створення відеозанять для дистанційного навчання».
Інтерактивний семінар «Дистанційне навчання дошкільників: виклики, рішення, досвід», тьюторіал «Доброчесність педагога», тренінг «Особливості патріотичного виховання дошкільників на сучсаному етапі», уроки з мінної безпеки, тематична педгодина “Міфи як основа сучасного патріотичного виховання”.
В рамках місячника педмайстерності проведено:
– Інтерактивний семінар «Уроки нової української школи. Компетентнісний підхід до освітнього процесу в ЗДО та початковій школі».
– Конкурс на кращий дидактичний посібник.
– Презентація фетрових посібників: «Пори року», «Овочі», «Фрукти», «Комахи», «Квіти», «Транспорт», «Свійські тварини», «Дикі тварини».
– Літературне кафе «На гостини до Лесі» .
– Круглий стіл «Казкотерапія в роботі з дітьми з ООП.
– Використання Монтессорі-ігор в освітній діяльності.
– Презентація дидактичних вправ з використанням поп-ітів.
Участь педагогічних працівників у вебінарах:
Вихователь-методист Брайко Т.А. має 14 сертифікатів.
Вихователі Андрущенко О.Ю., Ягода Ю.В., Діденко С.П. мають 3 сертифікати.
Практичний психолог Лотош В.С. має 4 сертифікати.
7 педагогів (Брайко Т.А., Андрущенко О.Ю., Ягода Ю.В., Діденко С.П., Дяченко А.І., Ренгач К.Д., Ковальська О.Б.) взяли участь у «Практикумі сучасного дошкілля» (5 вебінарів, «Буду вправним першачком»), мають відповідно 7 сертифікатів.
Педагоги закладу взяли участь у методичних заходах на обласному рівні, а саме:
– Обласний конкурс «STEM-проєкт: ідеї, винаходи, відкриття», Брайко Тетяна Анатоліївна, «Наукові пікніки у закладі дошкільної освіти», диплом ІІ ступеня.
– Обласний конкурс на кращий ЕОР-2023, Макаренко Вікторія Олександрівна, «Кольорові казки», ІІІ місце.
Дошкільний навчальний заклад №21 «Оленка» взяв участь у міській виставці-конкурсі “Нова українська школа Смілянської міської громади”, на якій представлені дидактичні посібники та роботи педагогів закладу (Макаренко В.О., Аністратенко Л.Г., Воскреси Н.І., Ренгач К.Д., Зайвенко Г.М.)
Вихователь Аністратенко Л. Г. нагороджена Грамотою УОМС за результативну участь у міській виставці «Нова українська школа Смілянської міської територіальної громади» (дидактичний посібник «Антистресові ляльки»).
Належним чином працювала психологічна слуба закладу. Практичний психолог Лотош В.С провела тренінг «Аптечка самодопомоги. Формування навичок зняття емоційно напруги». В дистанційному режимі надавала консультації та поради для педагогів і батьків дітей, що розміщенні у вайбер-групах та на сайті закладу зі зниження рівня тривожності, страху, емоційної підтримки. З відновленням роботи закладу практичний психолог Лотош В.С. проводила ігри та вправи з дітьми раннього віку для полегшення адаптації дітей до умов дошкільного закладу.
Зі старшими дошкільниками провела діагностику готовності дітей до школи (КДЗ «Чарівні перетворення» – інструментарій оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи), проводила корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами. Також практичний психолог Лотош В.С. підготувала відеоматеріал для міського телепроєкту «Іграшки, які можна зробити власноруч».
Протягом навчального року вчитель-логопед Макаренко В. О. надавала консультації для батьків дітей логопедичних груп №5,6,9 (що розміщені у вайбер-групі та на сайті закладу) з постановки, автоматизації та диференціації свистячих, шиплячих, сонорних звуків. Вчитель-логопед проводила логопедичні заняття з розвитку грамоти в дистанційному режимі. З відновленням освітньої діяльності закладу проводила корекційно-відновлювальну роботу з трьома дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.
Слід зазначити, що 24 педагога закладу взяли участь у «Педагогічному профтесті», І-рейтингове місце. (24 сертифіката).
16 педагогів взяли участь у «Місяці цифрової грамотності» від Черкаської ОВА. Переглянули 5 серіалів, отримали 44 сертифікати.
3 педагога (Брайко Т.А., Дяченко А.І., Ренгач К.Д.) успішно завершили курс «Цифрові інструменти Google для освіти», мають 3 сертифікати.
2 педагоги (Брайко Т.А., Герасименко А.В.) успішно завершили курс «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» (3 сертифікати).
2 педагога (Брайко Т.А., Андрущенко О.Ю.) пройшли онлайн-курс «Дивись під ноги. Дивись, куди йдеш», мають 2 сертифікати.
Заклад брав участь у Всеукраїнській освітній ініціативі «Марафон добрих справ», нагороджено Грамотою, має сертифікат учасника ІІ Міжнародного заняття доброти та грамоту за 1-ше рейтингове місце у загальному заліку всеукраїнського ЛАЙТ-КОНКУРСУ «Краща ресурсна кімната ЗДО»-2023. ДНЗ №21 «Оленка» долучився до фізкультурно-оздоровчого заходу MOVE Week 2023.
Педагоги закладу долучилися до написання Всеукраїнського радіо диктанту.
Педагогічні працівники закладу брали участь в міському телепроєкті «Вітрила творчості та мрій», 7 ефірів (4 з них провела вчитель-логопед Макаренко В.О.).
На сторінці фейсбук групи «ДНЗ 21» розміщено фото та відео матеріали про всі події закладу протягом року, наприклад:
Творчі зустрічі з смілянськими письменницями Л. Блискавицею та В. Синаєвською, «Шевченківські читання», День українсько хустки, День чаю,
«Григорій Сковорода як символ мудрості укрансько землі», «Педагогічна спадщина О.А.Захаренка», День мови, День матері, День здоров’я, День пам’яті і примирення, Фестиваль «Гармонія руху», Тиждень безпеки …
Щороку здійснюється передплата такої періодики: «Дошкільне виховання» з додатками, Е-жукнали: «Практика управління дошкільним закладом», «Практичний психолог: Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя» «Діти з особливими освітніми потребами», «Вихователь-методист» «Медична сестра дошкільного закладу», «Музичний керівник».
У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, поновлюються стенди як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки літератури», «На допомогу вихователю» «Готуємось до атестації», «Новинки методичної літератури».
Вся дидактична база методичного кабінету систематизована відповідно до каталогу. Доцільно відмітити, каталог електронних посібників методичної літератури та посібників систематизований за розділами Базового компоненту.
У методичному кабінеті створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.
З метою інформаційного забезпечення освітнього процесу методичний кабінет підключений до всесвітньої мережі – інтернет, в наявності принтер з можливостями кольорового друку, ламінатор, кабінет поповнений програмами освіти та новинками методичної літератури, дидактичними посібниками, фаховими журналами.
Також поновлювалася методична література з інклюзивної освіти, фізичного розвитку дошкільнят, придбано та виготовлено ігри для розвитку мовлення та сеснсорики в ресурсній кімнаті для дітей з ООП.
Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Традиційно з батьками проведено: загальні збори; засідання ради ДНЗ, групові збори, бесіди, консультації; фотовиставки дитячих робіт; анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, стенди з рекомендаціями спеціалістів, проводився соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми дошкільного віку, робота консультативного центру для батьків з питань психологічної підтримки умовах воєнного стану, підготовки дітей до школи… Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження різних видів дитячого травматизму та дій при виявленні вибухонебезпечних предметів.
З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу створено сайт ДНЗ, який систематично поповнюється і є дієвим просвітницьким засобом серед батьків та колег та сторінка в соціальній мережі «Фейсбук».
Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється ст. медичною сестрою Мельник О.І. Вся медична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Під керівництвом старшої медичної сестри проводились усі необхідні профілактичні заходи:
– контролювалося виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу на всіх ділянках;
– здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі до дошкільного
навчального закладу;
– проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні
куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;
– розроблена тематика медико – педагогічних рад.
Медична сестра:
– щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;
– проводить антропометрію, термометрію, визначають гостроту зору;
– надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;
– проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігають за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;
– організовує проведення поточної дезінфекції.
Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.
Проводиться моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.
Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
Належна увага приділяється керівником за станом ведення ділової документації. В дошкільному закладі є всі документи відповідно до інструкції про ведення ділової документації в ДНЗ, та номенклатурою справ дошкільного навчального закладу на 2023 рік.
Оформлення та ведення документації ведеться охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.
Належна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази закладу. У методичний кабінет придбано посібники, література, дидактичний матеріал, обладнання для кімнати Безпеки.
За рахунок бюджетних коштів проведено:
– капітальний ремонт водовідведення та частковий ремонт водопостачання на суму 210000,00 грн,
– ремонт 400м2 покрівлі будівлі на суму 199000,00грн,
– експертну оцінку будівлі басейну на суму 30000,00грн,
– перезарядження і повірка вогнегасників (25 шт) та пожежного гідранта на суму 30025,00грн,
– заміну світильників та енергозберігаючих ламп на суму 20101,56грн;
придбано:
– будівельні матеріали (фарба, лінолеум, цемент, шпаклівка, грунт, пісок) на суму 80026,00грн,
– 27 комплектів секцій огорожі на суму 31700,00грн,
– миючі та дезінфікуючі засоби на сум 10626,00грн,
– засоби гігієни на суму 15930,00грн,
Відремонтовані та пофарбовані запасні виходи з груп, ігрові майданчики. Проведено частковий ремонт групових кімнат та приміщень закладу, створено кімнату Безпеки та кімнату психологічного розвантаження.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно із профспілковим комітетом працювали над виконанням державної політики у галузі охорони праці. Упродовж 2022/2023 н.р. завідувачем Опарою Г.І., вихователем-методистом Брайко Т.А., завгоспом Даценко Л.В. систематично проводилися інструктажі, навчання щодо дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання були розглянуті на радах при завідувачу.
Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми проводилася систематично, цілеспрямовано та комплексно.

 

Завідувач дошкільного навчального
закладу №21 «Оленка»
Галина ОПАРА

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

№ 21  «ОЛЕНКА»

ОПАРИ ГАЛИНИ ІВАНІВНИ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Дошкільний навчальний заклад № 21 «Оленка» здійснював свою роботу протягом 2020-2021 навчального року відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіти», нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної  адміністрації, управління освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Смілянської міської ради та статуту дошкільного навчального закладу.

У 2020/2021 навчальному році  дошкільний  навчальний заклад працював над проблемою «Формування гармонійного розвитку,  світоглядних орієнтирів,  духовно-моральних цінностей особистості та професійної компетентності педагога в умовах реформування освіти» та  реалізації завдань:

 • формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку,
 • формування соціального досвіду дошкільника через організацію сюжетно-ігрової діяльності,
 • організація корекційно-відновлювальної роботи в спеціальних групах (№№ 1,2,6,7,9,10)

З метою збереження життя та здоров’я  дітей, завідувач планово та позапланово проводить з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням  державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання: комплексного розв’язання питань планування, організації та контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

У дошкільному навчальному закладі в 2020-2021 навчальному році працювало 10 груп, в яких виховувалось 172 дитини.

До складу 10 груп входить:

 • 2 ясельні групи (№ 8,№5);
 • 2 ортопедичні групи (№2, №7);
 • 1 група з вадами зору (№10);
 • 2 логопедичні (№6,№9);
 • 2 дошкільні групи (№ 3, № 4)
 • 1 інклюзивна група (№1).

З них 1 група – цілодобова.

Протягом навчального року робота закладу була направлена на реалізацію програм:

 1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш).
 2. «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. Крутій К.Л.)

3.Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. Сак Т.В.).

 1. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико- фонематичним недорозвитком мовлення» (авт..Рібцун Ю.В.).
 2. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт..Рібцун Ю.В.).
 3. «Технологія формування полікультурної особистості» (Крутій К.Л.),

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» одним  із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі у 2020 – 2021 році була фізкультурно-оздоровча робота. Для її реалізації в закладі створене розвивально-оздоровче, спортивне середовище. Весь наявний арсенал активно використовується для організації рухової активності дітей на заняттях та в повсякденному житті.

Упродовж  2020 –20201 року з метою раціонального застосування в освітньому процесі різних організаційних форм з фізичного виховання дітей  проводилась наступна робота:

– заняття з фізичної культури;

– фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинка, фізкультпауза);

– форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

У дошкільному навчальному закладі створені відповідні умови для ефективного проведення занять з фізичної культури, рухливих та спортивних ігор на вулиці, спортивному майданчику. Забезпечено правильний підбір фізкультурного обладнання, а також розміщено інвентар відповідно педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Одним із компонентів щодо організації виховання дітей  у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, проведенні просвітницької роботи серед батьків. В цьому році всі заходи були проведені з урахуванням епідеміологічної ситуації в країні.    Педагогічний колектив протягом навчального року спрямовував свої зусилля на створення умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування в дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя. Педагогічний колектив створив належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, оптимізував свою діяльність, спрямував її на реалізацію особистісно- орієнтованого підходу в дошкільній освіті, створив в дошкільному навчальному закладі сприятливе для розвитку особистості дошкільника середовище.

Керівник закладу постійно контролює виконання службових обов’язків  педагогічними працівниками, обслуговуючим  персоналом, спільно з комісією профкому.

У керівництві дошкільним закладом важливе місце належить плануванню роботи всього колективу. Дошкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, в якому визначенні конкретні завдання та зміст, форми, засоби та методи досягнення перспектив. Завідувач відповідно до основних завдань колективу з питань навчання та виховання дітей, контролює освітню роботу в групах та надає методичну допомогу разом із вихователем-методистом Брайко Т.А.

Методична робота з педагогічними кадрами носить діагностичний характер, базується на  аналізі роботи при проведенні освітньо – виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично (вересень-травень) за допомогою анкет, діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється  увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати  методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 20 вихователів, 1 – асистент вихователя,1 – інструктор з фізкультури, 2 музичних керівники, 1 практичний психолог, 1 вчитель – дефектолог, 1 вчитель-логопед. Усього 29 педагогічних працівників та 31 – обслуговуючого персоналу.

ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

Адміністрація здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки та  атестації педагогічних працівників згідно з нормативно-правовими документами. Контролює проходження курсової перепідготовки, атестації, ведення атестаційних документів, їх зберігання, ознайомлює членів педагогічного колективу з нормативно-правовою базою, відповідно до якої проходить атестація.

Упродовж 2020-2021 навчального року пройшли курсову перепідготовку 3 педагоги  (вихователь-методист Брайко Т.А., вихователь Шевченко В.В., асистент вихователя  Даценко Д.В.).

Завдяки злагодженій роботі вихователя-методиста з педагогами, заклад отримує якісні результати роботи працівників, які демонструють свій досвід та практичні надбання не тільки для закладу, а й залучені до міських форм методичної роботи.

Атестувалися в 2021 році такі педпрацівники ЗДО №21 «Оленка»:

 • вихователь Опара Галина Іванівна відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
 • вихователь-методист Брайко Тетяна Анатоліївна відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 тарифному розряду;
 • вихователь Брайко Тетяна Анатоліївна відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 тарифному розряду, порушити клопотання  перед  атестаційною  комісією  управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»;
 • вихователь Ланова Оксана Федорівна відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • вихователь Дяченко Алла Іванівна відповідає займаній посаді, підтвердити раніше встановлений 11-й тарифний розряд;
 • вихователь Максимяк Ірина Анатоліївна відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • вихователь Шевченко Валентина Віталіївна, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

Варто також зазначити що на постійному контролі трималися питання

вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій, формування основ безпечної поведінки на дорогах. (тематичні тижні – «Тиждень безпеки», «Абетка дорожнього руху», «Права людини – очима дитини»).

В рамках місячника педмайстерності проведено педагогічне читання на тему: «Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку», майстер-клас «STEM-освіта й конструктор  LEGO бля дошкільників», літературне кафе «Творча гра для педагогів»,  конкурс «Моє краще заняття» (нестандартні заняття з логіко-математичного та сенсорного розвитку).

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять відповідно до поставлених завдань на навчальний рік.  Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи мультимедійні презентації, досліди,  посібники та дидактичний матеріал, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. На високому та достатньому методичному рівнях були проведені такі види організованої діяльності:

– Спостереження-милування в природі (вихователь Максимяк І.А.).

– Розважальна математика (Ланова О.Ф., Герасименко В.В.).

– Інтегроване заняття для дітей з вадами зору (Спіцька С.О.).

– Ознайомлення з професією дорослих засобом сюжетно-рольової гри (Ягода Ю.В., Ярошик Л.М.).

Позитивно, що 17 педагогів є активними слухачами вебінарів, про що свідчать 115 сертифікатів.

Робота  творчої  групи над проблемою «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу» реалізувалась у створенні електронного цифрового ресурсу «Вчимо казку по-новому «Ходить гарбуз по городу» для участі у обласному конкурсі.

У закладі діють: хореографічний гурток, гурток «Старт» (спортивна акробатика), гурток  «Скарбниця духовності».

Упродовж року заклад брав участь у Всеукраїнських акціях («Квіти для Марії Монтессорі», «Уроки Доброти»),  проведено тематичні виставки дитячих малюнків та  творчі конкурси:

 • Осіння фотозона
 • Старовинна новорічна іграшка
 • Дитяча метеостанція

На базі дошкільного закладу   в онлайн-режимі  проведено міські заходи: методичні студії інструкторів з фізкультури (листопад, 2020р.) та вчителів-логопедів (березень, 2021р.). Педагоги закладу презентували власні напрацювання з досвіду роботи.

Щороку здійснюється передплата такої періодики: «Дошкільне виховання» з додатками, «Практика управління дошкільним закладом», «Практичний психолог: Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя» «Діти з особливими освітніми потребами», «Вихователь-методист» «Медична сестра дошкільного закладу», «Музичний керівник».

Врахувавши  педагогічний досвід роботи з дітьми, можливості закладу у закладі використовуються педагогічні технології, які сприяють гармонійному розвитку дошкільників. До цих технологій відносяться: інформаційно-комунікаційні та  здоров’язбережувальні технології,  (фітбол-гімнастика, балансування, степ-аеробіка, дихальна та пальчикова гімнастики, казкотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, масаж…), музейна  педагогіка.

Ми в садочку впроваджуємо власну технологію «Стіни, що навчають». В період карантину, коли для дітей діє  багато заборон, процес розвитку та навчання має продовжуватись. Тому ми вирішили використати цегляні стіни павільйонів як сторінки книжок. Суть технології полягає в тому, що діти у невимушених, звичних умовах, граючись на майданчику,  виконують елементарні логіко-математичні завдання, складають розповіді, відгадують загадки, утворюють слова зі складів, закріплюють знання цифр, геометричних фігур…

Упродовж навчального року практичним психологом закладу проводиться моніторингове  дослідження рівня розвитку дітей в аспекті довільних психічних процесів, творчих проявів дітей дошкільного віку.

Вересень –  успішність становить 82%,

Січень – успішність становить 84,5%,

Травень –успішність становить 87%

Упродовж  року показник зріс на 5%.

Моніторингове дослідження засвоєння знань дітей дошкільного віку  програми «Дитина в дошкільні роки»    по групах складає:

№1 – 73% №6 – 73%
№2 – 100% №7 – 100%
№3 –75% №9 – 86%
№4 – 85% №10 – 72%

Загальна успішність засвоєння знань в дошкільних групах  за ІІІ квартал становить 83%.

Загальний показник  виконання основних рухів дітьми дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі №21 «Оленка» складає – 93%, у порівнянні з початком року  показник зріс майже удвічі, на 43% (50%).

Упродовж  навчального року приділялась належна увага корекційній роботі з дітьми, що мають мовленнєві порушення. У дошкільному навчальному закладі перебувало 70 дітей з порушеннями мовлення,  функціонувало 2 логопедичні групи (№6, №9). Виправлено мовлення повністю – 30 дітей,  переведено до школи – 34 дітей,  частково виправлене мовлення –13дітей,  рекомендовано відвідувати шкільний логопункт – 4 дітей, продовжувати відвідувати логопедичну групу – 36 дитина.  Вчитель-логопед Макаренко В.О. та вчитель-дефектолог  Діденко Г.Л. активно використовували ІКТ та різні види артотерапевтичних  методик залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, характеру та глибини патологічного стану. Зміни у розвитку мовлення дітей можна простежити у мовних картках,  оформлених  на кожну дитину.

Для забезпечення  реалізації права дітей з особливими потребами  на рівний доступ до якісної освіти в закладі функціонує інклюзивна група, яку відвідували три  дитини з особливими потребами. Упродовж  навчального року виявлено незначний прогрес розвитку дітей з ООП.

У методичному кабінеті регулярно організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до конкурсу».

Вся дидактична  база методичного кабінету систематизована відповідно до каталогу. Доцільно відмітити, каталог елекронних посібників методичної літератури та посібників систематизований за розділами Базового компоненту.

У методичному кабінеті створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.

З метою інформаційного забезпечення  освітнього процесу методичний кабінет  підключений до всесвітньої мережі –  інтернет, в наявності принтер з можливостями кольорового друку, кабінет  поповнений програмами  освіти та новинками методичної літератури, дидактичними посібниками,  фаховими журналами.

Також поновлювалися методична література з інклюзивної освіти, фізичного розвитку дошкільнят, придбано та  виготовлено  ігри для розвитку сенсорики  в кабінет психолога, пісочний столик, м’який конструктор, LEGO для дітей з ООП.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними та медичними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп, медичною сестрою, іншими спеціалістами дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних, усних і письмових, на сайті закладу та телефонних консультацій, бесід під час відвідувань сімей, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо.

З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу  створено сайт (блог) ДНЗ, який систематично поповнюється і є  дієвим просвітницьким засобом серед батьків та колег та  сторінка в соціальній мережі «Фейсбук»

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад із ЗОШ №7. Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Медичне обслуговування дітей  у дошкільному навчальному закладі здійснюється ст. медичною сестрою Мельник О.І. Всі працівники закладу постійно дотримуються вимог  постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Медичне обслуговування включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичними працівниками дошкільного навчального закладу або відповідним лікувально-профілактичним закладом після огляду лікаря-педіатра; надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

Вся медична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Під керівництвом старшої медичної сестри проводились усі необхідні профілактичні заходи:

 • контролювалося виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу на всіх ділянках;
 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі до дошкільного

навчального закладу;

 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні

куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

 • розроблена тематика для медико – педагогічних рад.

Медична сестра:

– щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

– бере участь у лікарському огляді дітей; щоденний температурний скринінг;

– проводить антропометрію, термометрію, визначають гостроту зору;

– надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;

– проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігають за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

– організовує проведення поточної дезінфекції.

Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.

Проводиться моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

Велику увагу керівник закладу приділяє організації правильного харчування  дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Організація харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладів».

Для дітей з 10,5 – годинним перебуванням у дошкільному закладі – триразове харчування. У групі з цілодобовим перебуванням дітей – чотирьох разове харчування. Щодня ведеться аналіз харчування. Контроль за харчуванням у дошкільному закладі здійснюється завідувачем та старшою медсестрою.

Велика увага приділяється керівником за станом ведення  ділової документації. В дошкільному  закладі є всі  документи відповідно до інструкції про ведення ділової документації в ДНЗ, та номенклатурою справ дошкільного навчального закладу на 2021 рік.

Оформлення та ведення документації ведеться охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази закладу, благоустрою території. Батьками придбано: дидактичний матеріал, світильники на стелю для харчоблоку, лінолеум у групу №10. За рахунок бюджетних коштів: мило рідке, дез.засоби, засоби для обробки рук, багаторазові захисні маски, контейнери для набору води, термометри безконтактні, пилосос, жироуловлювач.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно із профспілковим комітетом працювали над виконанням державної політики у галузі охорони праці. Упродовж 2020/2021 н.р. завідувачем Опара Г.І., вихователем-методистом Брайко Т.А., завгоспом Даценко Л.В. систематично проводилися інструктажі, навчання щодо  дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання були розглянуті на радах при завідувачу.  В травні 2021 року проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками закладу.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей.

 

 

Завідувач дошкільного навчального

закладу №21 «Оленка»

 

Галина ОПАРА

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

№ 21  «ОЛЕНКА»

ОПАРИ ГАЛИНИ ІВАНІВНИ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад № 21 «Оленка» здійснював свою роботу протягом 2019-2020 навчального року відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіти», нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної  адміністрації, управління освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Смілянської міської ради та статуту дошкільного навчального закладу.

У 2019/2020 навчальному році  дошкільний  навчальний заклад працював над проблемою «Формування гармонійного розвитку,  світоглядних орієнтирів,  духовно-моральних цінностей особистості та професійної компетентності педагога в умовах реформування освіти» та  реалізації завдань:

формування практичних навичок особистої гігієни та безпеки життєдіяльності,

формування соціального досвіду дошкільників через ігрову діяльність.

З метою збереження життя та здоров’я  дітей, завідувач планово та позапланово проводить з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням  державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання: комплексного розв’язання питань планування, організації та контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

У дошкільному навчальному закладі в 2019-2020 навчальному році працювало 10 груп, в яких виховувалось 191 дитина.

         До складу 10 груп входить:

2 ясельні групи (№ 8,№3);

2 ортопедичні групи (№2, №5);

1 група з вадами зору (№4);

2 логопедичні (№6,№9);

2 дошкільні групи (№ 10, № 7)

1 інклюзична група (№1).

З них 1 група – цілодобова.

Протягом навчального року робота закладу була направлена на реалізацію програм:

 1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш).
 2. «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. Крутій К.Л.)

3.Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. Сак Т.В.).

 1. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико- фонематичним недорозвитком мовлення» (авт..Рібцун Ю.В.).
 2. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт..Рібцун Ю.В.).
 3. «Технологія формування  полікультурної особистості» (Крутій К.Л.),

З 02.09.2019р. впроваджено  парціальну програму «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку»  (авт. Н.Гавриш.)  в трьох вікових групах (молодшій групі №7, середній групі №2, старшій групі №5).

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» одним  із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі у 2019 – 2020 році була фізкультурно-оздоровча робота. Для її реалізації в закладі створене розвивально-оздоровче, спортивне середовище. Весь наявний арсенал активно використовується для організації рухової активності дітей на заняттях та в повсякденному житті.

Упродовж  2019 –2020 року з метою раціонального застосування в освітньому процесі різних організаційних форм з фізичного виховання дітей  проводилась наступна робота:

– заняття з фізичної культури;

– фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинка, фізкультпауза);

– форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання);

У дошкільному навчальному закладі створені відповідні умови для ефективного проведення занять з фізичної культури, рухливих та спортивних ігор на вулиці, спортивному майданчику. Забезпечено правильний підбір фізкультурного обладнання, а також розміщено інвентар відповідно педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Одним із компонентів щодо організації виховання дітей  у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, проведенні просвітницької роботи серед батьків. Постійно поновлювались батьківські куточки, інформаційні бюлетені, фотостенди, тощо, обговорювались проблеми зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах, виробничих нарадах.

Педагогічний колектив протягом навчального року спрямовував свої зусилля на створення умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування в дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя. Педагогічний колектив створив належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, оптимізував свою діяльність, спрямував її на реалізацію особистісно- орієнтованого підходу в дошкільній освіті, створив в дошкільному навчальному закладі сприятливе для розвитку особистості дошкільника середовище.

Керівник закладу постійно контролює виконання службових обов’язків  педагогічними працівниками, обслуговуючим  персоналом, спільно з комісією профкому.

У керівництві дошкільним закладом важливе місце належить плануванню роботи всього колективу. Дошкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, в якому визначенні конкретні завдання та зміст, форми, засоби та методи досягнення перспектив. Завідувач відповідно до основних завдань колективу з питань навчання та виховання дітей, контролює освітньо-виховну роботу в групах та надає методичну допомогу разом із вихователем-методистом Брайко Т.А.

Методична робота з педагогічними кадрами носить діагностичний характер, базується на  аналізі роботи при проведенні освітньо – виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично (вересень-травень) за допомогою анкет, діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється  увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати  методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 19 вихователів, 1 – інструктор з фізкультури, 2 музичних керівники, 1 практичний психолог, 1 вчитель – дефектолог, 1 вчитель-логопед. Усього 27 педагогічних працівників та 34 – обслуговуючого персоналу.

  ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

З вищою освітою – 14 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 13 педагогів.

         Адміністрація здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки та  атестації педагогічних працівників згідно з нормативно-правовими документами. Контролює проходження курсової перепідготовки, атестації, ведення атестаційних документів, їх зберігання, ознайомлює членів педагогічного колективу з нормативно-правовою базою, відповідно до якої проходить атестація.

В цьому навчальному році 10 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації.

З метою підвищення фахової майстерності, задоволення професійних інтересів усі педагоги відвідували міські заходи: методичні об’єднання, школи передового досвіду з питань організації освітньо -виховного процесу, семінари, семінари-практикуми. Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку вихователів.

Завдяки злагодженій роботі вихователя-методиста з педагогами, заклад отримує якісні результати роботи працівників, які демонструють свій досвід та практичні надбання не тільки для закладу, а й залучені до міських форм методичної роботи.

Атестувалися в 2020 році такі педпрацівники ЗДО №21 «Оленка»:

Лотош Валентина Сергіївна. підтвердження раніше присвоєної І категорії,

Боженко Лариса Іванівна, підтвердження раніше присвоєного 11-го тарифного розряду,

Коваленко Валентина Вікторівна, підтвердження вищої  категорії,

Піскун Валентина Іванівна, підтвердження раніше присвоєного 11-го тарифного розряду,

Асауленко Лілія Анатоліївна, підтвердження раніше присвоєного 11-го тарифного розряду,

Ковальська Оксана Борисівна, підтвердження раніше присвоєного 11-го тарифного розряду.

На базі днз №21 «Оленка» на високому методичному рівні проведено міські заходи: засідання методичного об’єднання вихователів середніх (листопад 2019) та старших (січень 2020) груп міста  щодо використання ідей сталого розвитку в дошкільному закладі. Успішно представили досвід роботи  вихователі       Спіцька С.О. та Дяченко А.І.

Систематично ведеться робота по забезпеченню наступності між ДНЗ та школою. На початку навчального року між ДНЗ №21 «Оленка» та ЗОШ №7 укладено угоду  про співпрацю. Відповідно до спільного плану роботи активною є співпраця педагогічних колективів щодо впровадження ідей НУШ в роботу ДНЗ.  Щороку в  січні проводиться взаємовідвідування  занять логопедів ДНЗ та ЗОШ  щодо  активізації мовлення дітей  засобами ІКТ. У заході взяли участь логопеди дитсадка Макаренко В.О., Діденко Г.Л. та логопед школи Шарапова О.В. Вчитель-логопед Макаренко В.О. презентувала власні напрацювання  в організації мовленнєвої підготовки дітей  до навчання в школі.Інструктор з фізкультури Рожицин Г.Е. використовує  в роботі досвід ДНЗ №54 м. Макіївка щодо організації корекційної роботи з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату.

    Вчитель-логопед Макаренко В.О. взяла участь в конкурсі  на кращу серію цифрових освітніх ресурсів на тему «Українські зимові свята».

    Протягом року діяли гуртки:

 «Старт» (спортивної гімнастики) , керівник Рожицин Г.Е.

«Духовна етика», керівник Дяченко А.І.

«Хореографія», керівник Морозова О.О.;

Продовжено  співпрацю  закладу  із  ДНЗ №1 «Ялинка» м. Шпола з  обміну досвідом щодо організації освітнього процесу.

    Систематично функціонує у закладі кімната «Скарбниця духовності»,  сенсорна кімната,   для занять з ЛФК,  музейна кімната «Бабусина світлиця», музей одного предмета,  діє природничо-дослідницький осередок в ДНЗ, міні парк. Педагоги закладу успішно пропагують принципи  освіти для сталого розвитку, впроваджують  LEGO технології.

Упродовж навчального року практичним психологом закладу проводиться моніторингове  дослідження рівня розвитку дітей в аспекті довільних психічних процесів, творчих проявів дітей дошкільного віку. Діагностичне обстеження проведено двічі на рік (вересень, січень, травень- карантин). Обстежено 105 дітей.

Вересень –  успішність становить 80%,

Січень – успішність становить 82%,

Протягом двох кварталів  показник зріс на 2%.

Вихователем-методистом щоквартально (листопад, лютий, травень-карантин) проводиться моніторингове дослідження компетентності дітей дошкільних груп відповідно  розділів програми «Дитина в дошкільні роки». Здійснюється порівняльний аналіз результатів досліджень, показники фіксуються у довідках, заслуховуються на педагогічних радах.

Результати засвоєння програмових вимог дітьми по закладу становить:

І квартал –62%,  ІІ квартал – 72%,

Упродовж двох  кварталів  успішність зросла на 10 %.

В вересні 2019 року проведено   обстеження  на виконання дітьми основних фізичних рухів. Показник основних рухів  становив 70%.

        Врахувавши  педагогічний досвід роботи з дітьми, можливості закладу нами використовуються    педагогічні технології, які сприяють гармонійному розвитку дошкільників. До цих технологій відносяться: інформаційно-комунікаційні та  здоров’язбережвальні технології,  (фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, дихальна та пальчикова гімнастики, казкотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, масаж…).

       Упродовж  навчального року в закладі за участю батьків проводились ріноманітні заходи, тематичні сезонні  виставки, виставка дитячих малюнків  до Тижня безпеки та Дня з охорони праці, поробок з природного та покидькового матеріалу «Старим речам нове життя», фотовиставки різної тематики.        У методичному кабінеті та групах дитсадка  було оформлено  тематичні куточки  до Дня рідної мови, Дня народження Лесі Українки та Т.Г.Шевченка, проведена виставка дитячих робіт у музейній кімнаті «Поезія Шевченка очима дітей».

 На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ.

 З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Упродовж року завідувачем, старшою медсестрою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

 Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводиться анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю.

Цілеспрямовано ведеться робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводяться індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлюється наочна інформація.

Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

В дошкільному навчальному закладі постійно ведеться робота щодо попередження дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки працівників, дотримання протипожежних та санітарно-гігієничних вимог. Упродовж року випадків травматизму серед дітей не було.

 На достатньому рівні проводилася робота з соціального захисту дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» ст.. 33, «Про охорону дитинства», нормативних документів з питань охорони дитинства, Положення про громадського інспектора. З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток наказом по ДНЗ  було призначено громадського інспектора по соціальному захисту дітей, ним стала практичний психолог Лотош В.С.

 Основними напрямками роботи громадського інспектора з соціального захисту були:

 забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічній адаптації.

 дотримання законодавства щодо охорони дитинства і визначати необхідні заходи щодо поліпшення стану роботи.

 своєчасне здійснення обліку та повноту даних про дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із неблагополучних сімей.

          Медичне обслуговування дітей  у дошкільному навчальному закладі здійснюється ст. медичною сестрою Мельник О.І. Медичне обслуговування включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичними працівниками дошкільного навчального закладу або відповідним лікувально-профілактичним закладом після огляду лікаря-педіатра; надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

         Вся медична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Під керівництвом старшої медичної сестри проводились усі необхідні профілактичні заходи:

контролювалося виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу на всіх ділянках;

здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі до дошкільного

навчального закладу;

проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні

куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

розроблена тематика для медико – педагогічних рад.

 Медична сестра:

          – щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

 – бере участь у лікарському огляді дітей; щоденний температурний скринінг;

          – проводить антропометрію, термометрію, визначають гостроту зору;

          – надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;

          – проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігають за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

 – організовує проведення поточної дезінфекції.

         Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.

          Проводиться моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

          Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

         Працівники дошкільного навчального закладу проходять медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

 Велику увагу керівник закладу приділяє організації правильного харчування  дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Організація харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладів».

Для дітей з 10,5 – годинним перебуванням у дошкільному закладі – триразове харчування. У групі з цілодобовим перебуванням дітей – чотирьох разове харчування. Щодня ведеться аналіз харчування. Контроль за харчуванням у дошкільному закладі здійснюється завідувачем та старшою медсестрою.

         Велика увага приділяється керівником за станом ведення  ділової документації. В дошкільному  закладі є всі  документи відповідно до інструкції про ведення ділової документації в ДНЗ, та номенклатурою справ дошкільного навчального закладу на 2020 рік.

Оформлення та ведення документації ведеться охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території.

За благодійні кошти батьків було проведено частковий ремонт в групах та фізкультурному залі. Оновлені клумби кожної групи. Були придбані два телевізори, монітор, принтер, стенди інформаційні, рушники махрові, килимки резинові, тачка ручна, дидактична гра для інклюзивної групи.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно із профспілковим комітетом працювали над виконанням державної політики у галузі охорони праці. Упродовж 2019/2020 н.р. завідувачем Опара Г.І., вихователем-методистом Брайко Т.А., завгоспом Даценко Л.В. систематично проводилися інструктажі, навчання щодо  дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання були розглянуті на виробничих нарадах.  За результатами аналізу даної роботи варто відмітити, що випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу, порушення ТБ, інструкції ОБЖ дітей та ОП  упродовж року не було.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей.

Завідувач дошкільного навчального

закладу №21 «Оленка»

Г.І. Опара


ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

№ 21  «ОЛЕНКА»

ОПАРИ ГАЛИНИ ІВАНІВНИ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад № 21 «Оленка» здійснював свою роботу протягом 2018-2019 навчального року відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіти», нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної  адміністрації, управління освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Смілянської міської ради та статуту дошкільного навчального закладу.

У 2018/2019 навчальному році  дошкільний  навчальний заклад працював за фізкультурно-оздоровчим напрямком та над методичною проблемою: «Формування гармонійного розвитку,  світоглядних орієнтирів,  духовно-моральних цінностей особистості та професійної компетентності педагога в умовах реформування освіти».

Пріоритетні завдання:

– Розвивати монологічне мовлення дітей дошкільного віку у процесі навчання розповідання за картинами.

– Забезпечити  збереження та зміцнення здоров’я дітей через фізкультурно-спортивну діяльність.

З метою збереження життя та здоров’я  дітей, завідувач планово та позапланово проводить з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням  державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання: комплексного розв’язання питань планування, організації та контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

У дошкільному навчальному закладі в 2018-2019 навчальному році працювало 10 груп, в яких виховувалось 190 дітей.

         До складу 10 груп входить:

2 ясельні групи (№ 8,№7);

2 ортопедичні групи (№3, №5);

1 група з вадами зору (№4);

2 логопедичні (№6,№9);

2 дошкільні групи (№ 1, № 2)

1 інклюзична група (№10).

З них 1 група – цілодобова.

Протягом навчального року робота закладу була направлена на реалізацію програм:

 1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш).
 2. «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. Крутій К.Л.)

3.Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. Сак Т.В.).

 1. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико- фонематичним недорозвитком мовлення» (авт.Рібцун Ю.В.).
 2. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.Рібцун Ю.В.).
 3. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.Лохвицька Л.В.).

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» одним  із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі у 2018 – 2019 році була фізкультурно-оздоровча робота. Для її реалізації в закладі створене розвивально-оздоровче, спортивне середовище. Весь наявний арсенал активно використовується для організації рухової активності дітей на заняттях та в повсякденному житті.

Упродовж  2018 –2019 року з метою раціонального застосування в освітньому процесі різних організаційних форм з фізичного виховання дітей  проводилась наступна робота:

– заняття з фізичної культури;

– фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинка, фізкультпауза, загартувальні процедури);

– форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання);

– використання нетрадиційних, альтернативних технологій і методик, спрямованих на зміцнення та відновлення здоров’я дітей. Один із нетрадиційних  методів відновлювальної роботи з дітьми з вадами опорно-корекційного рухового апарату  була  іпотерапія.

У дошкільному навчальному закладі створені відповідні умови для ефективного проведення занять з фізичної культури, рухливих та спортивних ігор на вулиці, спортивному майданчику. Забезпечено правильний підбір фізкультурного обладнання, а також розміщено інвентар відповідно педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Одним із компонентів щодо організації виховання дітей  у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, проведенні просвітницької роботи серед батьків. Постійно поновлювались батьківські куточки, інформаційні бюлетені, фотостенди, тощо, обговорювались проблеми зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах, виробничих нарадах.

Педагогічний колектив протягом навчального року спрямовував свої зусилля на створення умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування в дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя. Педагогічний колектив створив належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, оптимізував свою діяльність, спрямував її на реалізацію особистісно- орієнтованого підходу в дошкільній освіті, створив в дошкільному навчальному закладі сприятливе для розвитку особистості дошкільника середовище.

Керівник закладу постійно контролює виконання службових обов’язків  педагогічними працівниками, обслуговуючим  персоналом, спільно з комісією профкому.

У керівництві дошкільним закладом важливе місце належить плануванню роботи всього колективу. Дошкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, в якому визначенні конкретні завдання та зміст, форми, засоби та методи досягнення перспектив. Завідувач відповідно до основних завдань колективу з питань навчання та виховання дітей, контролює освітньо-виховну роботу в групах та надає методичну допомогу разом із вихователем-методистом Брайко Т.А.

Методична робота з педагогічними кадрами носить діагностичний характер, базується на  аналізі роботи при проведенні освітньо – виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично (вересень-травень) за допомогою анкет, діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється  увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати  методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 20 вихователів, 2 музичних керівники, 1 практичний психолог, 1 вчитель – дефектолог, 1 вчитель-логопед. Усього 29 педагогічних працівників та 32 – обслуговуючого персоналу.

  ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

З вищою освітою – 14 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 15 педагогів.

         Адміністрація здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки та  атестації педагогічних працівників згідно з нормативно-правовими документами. Контролює проходження курсової перепідготовки, атестації, ведення атестаційних документів, їх зберігання, ознайомлює членів педагогічного колективу з нормативно-правовою базою, відповідно до якої проходить атестація.

В цьому навчальному році 8 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації.

З метою підвищення фахової майстерності, задоволення професійних інтересів усі педагоги відвідували міські заходи: методичні об’єднання, школи передового досвіду з питань організації освітньо -виховного процесу, семінари, семінари-практикуми. Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку вихователів.

Завдяки злагодженій роботі вихователя-методиста з педагогами, заклад отримує якісні результати роботи працівників, які демонструють свій досвід та практичні надбання не тільки для закладу, а й залучені до міських форм методичної роботи. Педагоги приймали  участь у міській виставці «Інноваційний пошук освітян Сміли». Так, успішно презентували свої наробки:

Кулик Л.М., Діденко С.П.,  тема: «Використання паличок  Кюізенера для пізнаваного розвитку дошкільника».

Діденко Г.Л., тема: «Роль дрібної моторики рук у розвитку мовлення дитини»

Ярошик Л.М., Кривіцька Л.М., Євенко А.М., тема: «Формування духовно-моральних цінностей дошкільників»

Ягода Ю.В., тема: сюжетні картини до творів В.Сухомлинського»

На базі дошкільного закладу на проведено на високому рівні міські заходи :  методичне об’єднання  вихователів груп раннього віку (січень) та методичне об’єднання  музичних керівників дошкільних навчальних закладів м. Сміли (квітень).

Систематично ведеться робота по забезпеченню наступності між ДНЗ та школою. Згідно плану роботи протягом навчального року проведено ряд заходів з дітьми та педагогами.            Вчитель-дефектолог Діденко Г.Л. та вчитель-логопед Макаренко В.О. здійснюють наступність дошкільної освіти та початкової освіти щодо формування мовленнєвої компетентності дітей та організації інклюзивного навчання. Вчитель-логопед ЗОШ №7 Шарапова О.В. відвідувала логопедичні  заняття у дитячому садку. В свою чергу вчитель-дефектолог Діденко Г.Л. та вчитель-логопед Макаренко В.О. відвідали заняття вчителя-логопеда ЗОШ №7 Шарапової О.В. Педагоги  постійно обмінюються досвідом, професійними надбаннями.

Педагоги закладу тісно  співпрацюють із  ДНЗ №1 «Ялинка» м.Шпола.

Педагогічний колектив дитячого садка   застосовував іпотерапію у роботі з дітьми. Інструктор з лікувальної фізкультури проводить вправи для дітей з порушенням функцій опорно-рухової системи.

Крім реабілітаційної методики  іпотерапії, ми намагалися створити умови для частої і корисної взаємодії дітей із поні, яка приносила малюкам психологічний комфорт, пожвавлювала емоційний стан, розширювала діапазон знань дитини та уявлень про навколишній світ, знімала загальмованість, покращувала мовний апарат, допомагала вихователям проводити успішну корекційну роботу з подолання мовленнєвих вад дітей. Ця робота  проводилась до квітня 2019 року.

Упродовж навчального року практичним психологом закладу проводиться моніторингове  дослідження рівня розвитку дітей в аспекті довільних психічних процесів, творчих проявів дітей дошкільного віку. Діагностичне обстеження проводиться тричі на рік (вересень, січень, травень). Обстежено 105 дітей.

Вересень –  успішність становить 80%,

Січень – успішність становить 84%,

Травень –  успішність становить 87%.

 Упродовж навчального року показник зріс на 7%.

      Вихователем-методистом щоквартально (листопад, лютий, травень) проводиться моніторингове дослідження компетентності дітей відповідно  розділів програми «Дитина в дошкільні роки». Здійснюється порівняльний аналіз результатів досліджень, показники фіксуються у довідках, заслуховуються на педагогічних радах.

Результати засвоєння програмових вимог дітьми по закладу становить:

І квартал –68%,  ІІ квартал – 77%,  ІІІ квартал – 80 %

Порівняно з І кварталом успішність зросла на 12 %.

        Тричі на рік (вересень, січень, травень) проходить  обстеження  на виконання дітьми основних фізичних рухів. Показник виконання основних рухів  на кінець року складає 94,9%.  Порівняно з вереснем місяцем результативність виконання основних рухів збільшилися на  21,1%.

Врахувавши  педагогічний досвід роботи з дітьми, можливості закладу,  нами використовуються    педагогічні технології, які сприяють гармонійному розвитку дошкільників. До цих технологій відносяться: інформаційно-комунікаційні та  здоров’язбережвальні технології,  (фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, дихальна та пальчикова гімнастики, казкотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, масаж…), музейна  педагогіка.    Функціонує у закладі  сенсорна кімната та кімната духовності, музейна кімната «Бабусина світлиця», музей одного предмета: «Гудзик», «Нитка», «Ложка», «Лялька-мотанка», «Намисто», «Гроші».

   Діє природничо-дослідницький осередок в ДНЗ та  кімната для занять з ЛФК.

        Упродовж навчального року в закладі за участю батьків проводились тематичні виставки : «Правила  дорожнього  руху   вивчаємо,  впевнено на  вулиці  себе  почуваємо», «Права  свої  ти  добре  знай» , «Зимові фантазії», «Поезія  Шевченка в малюнках», «Великодній  передзвін», «Обережним  будь з  вогнем». Щороку цікаво та повчально проходять тематичні тижні (Олімпійський тиждень, Тиждень безпеки, «Правила дорожнього руху », Шевченкіада, Тиждень правових знань), тематичні дні.

 Наш дошкільний навчальний заклад упродовж багатьох років проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками де вирішуються наступні завдання:

 1. Вивчення та узагальнення кращого досвіду сімейного виховання.
 2. Залучення батьків до участі в житті дитячого садка через пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи.

 На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ.

 З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Упродовж року завідувачем, старшою медсестрою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

 Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводиться анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю.

Цілеспрямовано ведеться робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводяться індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлюється наочна інформація.

Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

В дошкільному навчальному закладі постійно ведеться робота щодо попередження дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки працівників, дотримання протипожежних та санітарно-гігієничних вимог. Упродовж року випадків травматизму серед дітей не було.

 На достатньому рівні проводилася робота з соціального захисту дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» ст.. 33, «Про охорону дитинства», нормативних документів з питань охорони дитинства, Положення про громадського інспектора. З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток наказом по ДНЗ  було призначено громадського інспектора по соціальному захисту дітей, ним стала практичний психолог Лотош В.С.

 Основними напрямками роботи громадського інспектора з соціального захисту були:

 забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічній адаптації.

 дотримання законодавства щодо охорони дитинства і визначати необхідні заходи щодо поліпшення стану роботи.

 своєчасне здійснення обліку та повноту даних про дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із неблагополучних сімей.

          Медичне обслуговування дітей  у дошкільному навчальному закладі здійснюється ст. медичною сестрою Мельник О.І. Медичне обслуговування включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичними працівниками дошкільного навчального закладу або відповідним лікувально-профілактичним закладом після огляду лікаря-педіатра; надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

         Вся медична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Під керівництвом старшої медичної сестри проводились усі необхідні профілактичні заходи:

контролювалося виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу на всіх ділянках;

здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі до дошкільного

навчального закладу;

проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні

куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

розроблена тематика для медико – педагогічних рад.

 Медична сестра:

          – щодня оглядають дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

 – беруть участь у лікарському огляді дітей;

          – проводять антропометрію, термометрію, визначають гостроту зору;

          – надають долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;

          – проводять ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігають за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

 – організовують проведення поточної дезінфекції.

         Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.

          Проводиться моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

          Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

         Працівники дошкільного навчального закладу проходять медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

 Велику увагу керівник закладу приділяє організації правильного харчування  дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Організація харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладів».

Для дітей з 10,5 – годинним перебуванням у дошкільному закладі – триразове харчування. У групі з цілодобовим перебуванням дітей – чотирьох разове харчування. Щодня ведеться аналіз харчування. Контроль за харчуванням у дошкільному закладі здійснюється завідувачем та старшою медсестрою.

         Велика увага приділяється керівником за станом ведення  ділової документації. В дошкільному  закладі є всі  документи відповідно до інструкції про ведення ділової документації в ДНЗ, та номенклатурою справ дошкільного навчального закладу на 2019 рік.

Оформлення та ведення документації ведеться охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території.

За благодійні кошти батьків було проведено частковий ремонт в групах та коридорах закладу. Оновлені клумби кожної групи. Були придбані обігрівач, диван в нічну групу, комп’ютер, млин дерев’яний, опромінювач бактерицидний, частково замінено посуд у групах та харчоблоці.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно із профспілковим комітетом працювали над виконанням державної політики у галузі охорони праці. Упродовж 2018/2019 н.р. завідувачем Опара Г.І., вихователем-методистом Брайко Т.А., завгоспом Даценко Л.В. систематично проводилися інструктажі, навчання щодо  дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання були розглянуті на виробничих нарадах.  За результатами аналізу даної роботи варто відмітити, що випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу, порушення ТБ, інструкції ОБЖ дітей та ОП  упродовж року не було.

Завдяки батьківській допомозі була збагачена матеріально-технічна база у 2018/2019 навчальному році,  звіт додається.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей.

Завідувач дошкільного навчального

закладу №21 «Оленка»

Г.І. Опара


Голова батьківського комітету ДНЗ     
                                  Н.С.Браніцька

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

№ 21  «ОЛЕНКА»

НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ КОТЛЯР

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад № 21 «Оленка» здійснював свою роботу протягом 2017-2018 навчального року відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіти», нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної  адміністрації, управління освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Смілянської міської ради та статуту дошкільного навчального закладу.

У 2017/2018 навчальному році  дошкільний  навчальний заклад працював за фізкультурно-оздоровчим напрямком та продовжив свою роботу над методичною проблемою: «Підвищення  якості  дошкільної освіти, рівня  вихованості  особистості, професійної компетентності  педагогічних   кадрів, формування у дітей здорового способу життя та свідомого ставлення до свого здоров’я,  шляхом  упровадження   гуманної  педагогіки» і визначає такі пріоритетні завдання:

 • Розвиток творчих здібностей через музичну діяльність
 • Формування логіко-математичної компетентності дошкільника
 • Спільна робота дошкільного навчального закладу і родини з метою фізичного розвитку дитини.

З метою збереження життя та здоров’я  дітей, завідувач планово та позапланово проводить з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням  державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання: комплексного розв’язання питань планування, організації та контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

У дошкільному навчальному закладі в 2017-2018 навчальному році працювало 10 груп, в яких виховувалось 190 дітей.

         До складу 10 груп входить:

 • 2 ясельні групи (№ 8,№2);
 • 2 ортопедичні групи (№1, №7);
 • 1 група з вадами зору (№4);
 • 2 логопедичні (№6,№9);
 • 3 дошкільні групи (№ 5, № 10, №3).

З них 1 група – цілодобова.

Протягом навчального року робота закладу направлена була на реалізацію програм:

 1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш).
 2. «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. Крутій К.Л.)

3.Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. Сак Т.В.).

 1. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико- фонематичним недорозвитком мовлення» (авт..Рібцун Ю.В.).
 2. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт..Рібцун Ю.В.).
 3. Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт..Лохвицька Л.В.).

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту одним  із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі у 2017 – 2018 році проводилась фізкультурно-оздоровча робота. Для її реалізації в закладі створене розвивально-оздоровче, спортивне середовище. Весь наявний арсенал активно використовується для організації рухової активності дітей на заняттях та в повсякденному житті.

Протягом 2017 року –2018 року з метою раціонального застосування в освітньому процесі різних організаційних форм з фізичного виховання дітей  проводилась наступна робота:

– заняття з фізичної культури;

– фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинка, фізкультпауза, загартувальні процедури);

– форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання);

– використання нетрадиційних, альтернативних технологій і методик, спрямованих на зміцнення та відновлення здоров’я дітей. Один із нетрадиційних  методів відновлювальної роботи з дітьми з вадами опорно-корекційного рухового апарату є іпотерапія.

У дошкільному навчальному закладі створені відповідні умови для ефективного проведення занять з фізичної культури, рухливих та спортивних ігор на вулиці, спортивному майданчику. Забезпечено правильний підбір фізкультурного обладнання, а також розміщено інвентар відповідно педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Одним із компонентів щодо організації виховання дітей  у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, проведенні просвітницької роботи серед батьків. Постійно поновлювались батьківські куточки, інформаційні бюлетні, фотостенди, тощо, обговорювались проблеми зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах, виробничих нарадах.  

Педагогічний колектив протягом навчального року спрямовував свої зусилля на створення умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування в дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя. Педагогічний колектив створив належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, оптимізував свою діяльність, спрямував її на реалізацію особистісно- орієнтованого підходу в дошкільній освіті, створив в дошкільному навчальному закладі сприятливе для розвитку особистості дошкільника середовище.

Керівник закладу постійно контролює виконання службових обов’язків  педагогічними працівниками, обслуговуючим  персоналом, спільно з комісією профкому.

У керівництві дошкільним закладом важливе місце належить плануванню роботи всього колективу. Дошкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, в якому визначенні конкретні завдання та зміст, форми, засоби та методи досягнення перспектив. Завідувач відповідно до основних завдань колективу з питань навчання та виховання дітей, контролює навчально-виховну роботу в групах та надає методичну допомогу разом із вихователем методистом Брайко Т.А.

Методична робота з педагогічними кадрами носить діагностичний характер, базується на  аналізі роботи при проведенні навчально – виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично (вересень-травень) за допомогою анкет, діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється  увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати  методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 21 вихователь, 2 музичних керівники, 1 практичний психолог, 1 вчитель – дефектолог, 1 вчитель-логопед. Усього 30 педагогічних працівників та 31 – обслуговуючого персоналу.

  ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

З вищою освітою – 9 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 21 педагогів.

Адміністрація здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки та  атестації педагогічних працівників згідно з нормативно-правовими документами. Контролює проходження курсової перепідготовки, атестації, ведення атестаційних документів, їх зберігання, ознайомлює членів педагогічного колективу з нормативно-правовою базою, відповідно до якої проходить атестація.

В цьому навчальному році 3 педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації.

З метою підвищення фахової майстерності, задоволення професійних інтересів усі педагоги відвідували міські заходи: методичні об’єднання, школи передового досвіду з питань організації навчально-виховного процесу, семінари, семінари-практикуми. Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку вихователів.

Завдяки злагодженій роботі вихователя-методиста з педагогами, заклад отримує якісні результати роботи працівників, які демонструють свій досвід та практичні надбання не тільки для закладу, а й залучені до міських форм методичної роботи. Педагоги приймали  участь у міській виставці «Інноваційний пошук освітян Сміли». Так, Успішно презентували свої наробки:

Так, успішно презентували свої наробки:

Воскреса Н.І.,  тема: «Формування основ морально-етичного виховання дошкільників».

Мельник Тетяна Анатоліївна, тема «Енциклопедія для маленьких смілян «Наше місто».

На базі дошкільного закладу на проведено на високому рівні міські заходи :  методичне об’єднання  інструкторів з фізкультури (квітень) та методичне об’єднання  вихователів-методистів (лютий) дошкільних навчальних закладів м.Сміли.

Систематично ведеться робота по забезпеченню наступності між ДНЗ та школою. Згідно плану роботи протягом навчального року проведено ряд заходів з дітьми та педагогами.         Вчитель-дефектолог Діденко Г.Л. та вчитель-логопед Макаренко В.О. здійснюють наступність дошкільної освіти та початкової освіти щодо формування мовленнєвої компетентності дітей та організації інклюзивного навчання. Вчитель-логопед ЗОШ №7 Шарапова О.В. відвідувала логопедичні  заняття у дитячому садку. В свою чергу вчитель-дефектолог Діденко Г.Л. та вчитель-логопед Макаренко В.О. відвідали заняття вчителя-логопеда ЗОШ №7 Шарапової О.В. Педагоги  постійно обмінюються досвідом, професійними надбаннями.

Педагоги закладу тісно  співпрацюють із  ДНЗ №1 «Ялинка» м.Шпола.

Педагогічний колектив дитячого садка продовжує  застосування іпотерапії у роботі з дітьми. Інструктор з лікувальної фізкультури проводить вправи для дітей з порушенням функцій опорно-рухової системи. Крім реабілітаційної методики  іпотерапії ми намагаємося створити умови для частої і корисної взаємодії дітей із поні, яка приносить малюкам психологічний комфорт, пожвавлює емоційний стан, розширює діапазон знань дитини та уявлень про навколишній світ, знімає загальмованість, покращує мовний апарат, допомагає вихователям проводити успішну корекційну роботу з подолання мовленнєвих вад дітей.

Протягом навчального року практичним психологом закладу проводиться моніторингове  дослідження рівня розвитку дітей в аспекті довільних психічних процесів, творчих проявів дітей дошкільного віку. Діагностичне обстеження проводиться тричі на рік (вересень, січень, травень). Обстежено 120 дітей.

Вересень –  успішність становить 82%,

Січень – успішність становить 84%,

Травень –  успішність становить 87%.

Протягом навчального року показник зріс на 5%.

      Вихователем-методистом щоквартально (листопад, лютий, травень) проводиться моніторингове дослідження компетентності дітей молодших та середніх груп відповідно  розділів програми «Дитина в дошкільні роки». Здійснюється порівняльний аналіз результатів досліджень, показники фіксуються у довідках, заслуховуються на педаггічних радах.

Результати засвоєння програмових вимог дітьми по закладу становить:

І квартал –60%,  ІІ квартал – 67%,  ІІІ квартал – 77 %

Порівняно з І кварталом успішність зросла на 17 %.

Моніторинг якості освіти старших дошкільників здійснювався за допомогою кваліметричного підходу і становить 94%  успішності.

    Тричі на рік (вересень, січень, травень) проходить  обстеження  на виконання дітьми основних фізичних рухів. Показник основних рухів  за рік складає 89.7%.  Порівняно з вереснем місяцем результативність виконання основних рухів збільшилися на  26,2%.

Врахувавши  педагогічний досвід роботи з дітьми, можливості закладу нами використовуються    педагогічні технології, які сприяють гармонійному розвитку дошкільників. До цих технологій відносяться: інформаційно-комунікаційні та  здоров’язбережвальні технології,  (фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, дихальна та пальчикова гімнастики, казкотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, масаж…), музейна  педагогіка.    Функціонує у закладі  сенсорна кімната та   музейна кімната «Бабусина світлиця», музей одного предмета: «Гудзик», «Нитка», «Ложка», «Лялька-мотанка», «Намисто», «Гроші».

   Діє природничо-дослідницький осередок в ДНЗ, сенсорна та  кімната для занять з ЛФК.

       Протягом навчального року в закладі за участю батьків проводились тематичні виставки : «Фантазії осені», «Веселий сніговичок», «Витинанка на вікні», «Котилася писаночка», виставка дитячих малюнків  до Тижня безпеки та Дня з охорони праці, поробок з природного та покидькового матеріалу, фотовиставки різної тематики. Щороку цікаво та повчально проходять тематичні тижні (Олімпійський тиждень, Тиждень безпеки, «Правила дорожнього руху », Шевченкіада, Тиждень правових знань), тематичні дні.

 Наш дошкільний навчальний заклад протягом багатьох років проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками. У роботі з батьками вирішуються наступні завдання:

 1. Вивчення та узагальнення кращого досвіду сімейного виховання.
 2. Залучення батьків до участі в житті дитячого садка через пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи.

 На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ.

 З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Протягом року завідувачем, старшою медсестрою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

 Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводиться анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю.

Цілеспрямовано ведеться робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводяться індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлюється наочна інформація.

Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

В дошкільному навчальному закладі постійно ведеться робота щодо попередження дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки працівників, дотримання протипожежних та санітарно-гігієничних вимог. Впродовж року випадків травматизму серед дітей не було.

 На достатньому рівні проводилася робота з соціального захисту дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» ст.. 33, «Про охорону дитинства», нормативних документів з питань охорони дитинства, Положення про громадського інспектора. З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток наказом по ДНЗ  було призначено громадського інспектора по соціальному захисту дітей, ним стала практичний психолог Лотош В.С.

 Основними напрямками роботи громадського інспектора з соціального захисту були:

 забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічній адаптації.

 дотримання законодавства щодо охорони дитинства і визначати необхідні заходи щодо поліпшення стану роботи.

 своєчасне здійснення обліку та повноту даних про дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із неблагополучних сімей.

 Медичне обслуговування дітей  у дошкільному навчальному закладі здійснюється медичними працівниками Сокуренко Л.С. та Мельник О.І. Медичне обслуговування включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичними працівниками дошкільного навчального закладу або відповідним лікувально-профілактичним закладом після огляду лікаря-педіатра; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

Вся медична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Під керівництвом старшої медичної сестри проводились усі необхідні профілактичні заходи:

 • контролювалося виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу на всіх ділянках;
 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі до дошкільного

навчального закладу;

 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні

куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

 • розроблена тематика для медико – педагогічних рад.

 Медична сестра:

 – щодня оглядають дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

 – беруть участь у лікарському огляді дітей;

 – проводять антропометрію, термометрію, визначають гостроту зору;

 – надають долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;

 – здійснюють забір матеріалу для лабораторних досліджень;

 – проводять ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігають за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

 – організовують проведення поточної дезінфекції.

  Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.

 Проводиться моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

 Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

Працівники дошкільного навчального закладу проходять медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

 Велику увагу керівник закладу приділяє організації правильного харчування  дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Організація харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладів».

Для дітей з 10,5 – годинним перебуванням у дошкільному закладі – триразове харчування. У групі з цілодобовим перебуванням дітей – чотирьох разове харчування. Щодня ведеться аналіз харчування. Контроль за харчуванням у дошкільному закладі здійснюється завідувачем та старшою медсестрою.

Велика увага приділяється керівником за станом ведення  ділової документації. В дошкільному  закладі є всі  документи відповідно до інструкції про ведення ділової документації в ДНЗ, та номенклатурою справ дошкільного навчального закладу на 2018 рік.

Оформлення та ведення документації ведеться охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території.

За благодійні кошти батьків було проведено частковий ремонт даху закладу. Проведено поточний ремонт майданчиків, замінено лінолеуму по групах та у фізкабінеті, оновлені клумби кожної групи. Були придбані пуфики, балансири, чохли на мати, пральна машина та  інше.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно із профспілковим комітетом працювали над виконанням державної політики у галузі охорони праці. Упродовж 2017/2018 н.р. завідувачем Котляр Н.М., вихователем-методистом Брайко Т.А., завгоспом Даценко Л.В. систематично проводилися інструктажі, навчання щодо  дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання були розглянуті на виробничих нарадах.  За результатами аналізу даної роботи варто відмітити, що випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу, порушення ТБ, інструкції ОБЖ дітей та ОП  упродовж року не було. У квітні 2018 року з усіма працівниками закладу були проведені навчання з охорони праці. За результатами складено іспит.

Завдяки батьківській допомозі була збагачена матеріально-технічна база у 2017/2018 навчальному році,  звіт додається.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей.

 

 

Завідувач дошкільного навчального

закладу №21 «Оленка»

 

Н.М. Котляр

 

Голова батьківського комітету ДНЗ                                       Н.С.Браніцька