+3804733 28328 dnz_21@ukr.net
Обрати сторінку
Правила прийому та правила поведінки в дошкільному навчальному закладі №21 “Оленка”.
 

 Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

    Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
    За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
    Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
    Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів. Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
    Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.
Батьки мають право:
– вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг; 
– відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
– заслуховувати звіти керівника про роботу дошкільного навчального закладу.
Батьки забов’язані:
 – вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;
 – своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;
 – віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
 – приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
 – дотримуватись режиму роботи дошкільного навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
 – своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у закладі;
 –  у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.
Для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти  необхідні наступні документи : 
1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.
2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ) 
3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).
4. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини. 
5. При наявності пільг – документи, що їх підтверджують
6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами створено – заклад облаштовано пандусом.